Service

Vi erbjuder service av alla kända varumärken som finns i ett kök till våra avtalskunder.

Vi erbjuder även kylservice samt årliga kontroller.

För tecknande av serviceavtal kontakta oss på Kontakta oss

För serviceärenden kontakta oss på service@kopal.se

Ulf Hermansson
uffe@kopal.se

Byggservice

Leif Nordström
Leif@kopal.se

Kyl-service

Ulf Hermansson
service@kopal.se